چاقی

ورزش وچاقی

ورزش وچاقی ورزش وچاقی ورزش وچاقی تغییر در عادت های غذایی افراد و میزان فعالیت بدنی آنها بسیار مشکل است بنابراین ایجاد تغییر در وزن افراد کار ساده ای نیست ▪ چاقی و عادت غذایی : هنگامی که انرژی وارده به بدن بیش از میزان مورد نیاز باشد باعث افزایش بیشتر بخوانید...

توسط freekal، قبل
چاقی

ورزش وتناسب اندام

ورزش وتناسب اندام ورزش وتناسب اندام ورزش وتناسب اندام چاقی و عادت غذایی : هنگامی که انرژی وارده به بدن بیش از میزان مورد نیاز باشد باعث افزایش وزن و اگر مصرف انرژی بیش از دریافت آن ( از طریق تغذیه ) باشد باعث کاهش وزن خواهد شد. میزان احتیاج بیشتر بخوانید...

توسط freekal، قبل